Списък на файловете в пакета libsigsegv2 в wheezy, архитектура armhf

/usr/lib/libsigsegv.so.2
/usr/lib/libsigsegv.so.2.0.2
/usr/share/doc/libsigsegv2/ChangeLog.1.gz
/usr/share/doc/libsigsegv2/NEWS.gz
/usr/share/doc/libsigsegv2/README.gz
/usr/share/doc/libsigsegv2/README.woe32
/usr/share/doc/libsigsegv2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsigsegv2/changelog.gz
/usr/share/doc/libsigsegv2/copyright