Списък на файловете в пакета libhugs-cabal-bundled в wheezy, архитектура armhf

/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Compat/Directory.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Compat/Exception.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Compat/FilePath.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Compat/Map.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Compat/RawSystem.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Compat/ReadP.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Compiler.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Extension.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/GetOpt.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/InstalledPackageInfo.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/License.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Make.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Package.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/PackageDescription.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/ParseUtils.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/PreProcess.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/PreProcess/Unlit.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Program.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Setup.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/Build.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/Configure.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/GHC.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/GHCPackageConfig.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/Hugs.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/Install.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/JHC.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/LocalBuildInfo.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/NHC.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/Register.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/SrcDist.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Simple/Utils.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Distribution/Version.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Language/Haskell/Extension.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/Paths_Cabal.hs
/usr/lib/hugs/packages/Cabal/copyright
/usr/share/doc/libhugs-cabal-bundled/README.Debian
/usr/share/doc/libhugs-cabal-bundled/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhugs-cabal-bundled/copyright
/usr/share/doc/libhugs-cabal-bundled/examples/Cabal/DefaultSetup.lhs
/usr/share/doc/libhugs-cabal-bundled/examples/Cabal/hapax.hs
/usr/share/linda/overrides/libhugs-cabal-bundled
/usr/share/lintian/overrides/libhugs-cabal-bundled