Списък на файловете в пакета libhtsengine1 в wheezy, архитектура armhf

/usr/lib/libHTSEngine.so.1
/usr/lib/libHTSEngine.so.1.0.0
/usr/share/doc/libhtsengine1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libhtsengine1/README.gz
/usr/share/doc/libhtsengine1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libhtsengine1/changelog.gz
/usr/share/doc/libhtsengine1/copyright