Списък на файловете в пакета libgraphicsmagick1-dev в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/GraphicsMagick-config
/usr/bin/GraphicsMagickWand-config
/usr/include/GraphicsMagick/magick/analyze.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/api.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/attribute.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/average.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/blob.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/cdl.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/channel.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/color.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/color_lookup.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/colormap.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/colorspace.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/command.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/common.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/compare.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/composite.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/compress.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/confirm_access.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/constitute.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/decorate.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/delegate.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/deprecate.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/describe.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/draw.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/effect.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/enhance.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/error.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/forward.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/fx.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/gem.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/gradient.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/hclut.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/image.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/list.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/log.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/magic.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/magick.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/magick_config.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/magick_types.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/memory.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/module.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/monitor.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/montage.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/operator.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/paint.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/pixel_cache.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/pixel_iterator.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/plasma.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/profile.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/quantize.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/random.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/registry.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/render.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/resize.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/resource.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/shear.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/signature.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/statistics.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/symbols.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/texture.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/timer.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/transform.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/type.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/utility.h
/usr/include/GraphicsMagick/magick/version.h
/usr/include/GraphicsMagick/wand/drawing_wand.h
/usr/include/GraphicsMagick/wand/magick_wand.h
/usr/include/GraphicsMagick/wand/pixel_wand.h
/usr/include/GraphicsMagick/wand/wand_api.h
/usr/lib/libGraphicsMagick.a
/usr/lib/libGraphicsMagick.so
/usr/lib/libGraphicsMagickWand.a
/usr/lib/libGraphicsMagickWand.so
/usr/lib/pkgconfig/GraphicsMagick.pc
/usr/lib/pkgconfig/GraphicsMagickWand.pc
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/copyright
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/images
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/animate.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/annotate.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/api.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/attribute.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/average.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/blob.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/cdl.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/channel.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/color.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/colormap.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/compare.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/composite.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/confirm_access.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/constitute.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/decorate.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/deprecate.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/describe.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/display.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/draw.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/effect.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/enhance.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/error.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/export.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/fx.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/hclut.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/image.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/import.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/list.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/magick.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/memory.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/monitor.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/montage.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/operator.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/paint.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/pixel_cache.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/pixel_iterator.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/plasma.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/profile.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/quantize.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/registry.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/render.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/resize.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/resource.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/segment.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/shear.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/signature.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/statistics.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/texture.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/transform.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/types.html
/usr/share/doc/libgraphicsmagick1-dev/www/api/widget.html
/usr/share/man/man1/GraphicsMagick-config.1.gz
/usr/share/man/man1/GraphicsMagickWand-config.1.gz