Списък на файловете в пакета libghc-iospec-dev в wheezy, архитектура armhf

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/IOSpec-0.2.5/ghc-7.4.1/HSIOSpec-0.2.5.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/IOSpec-0.2.5/ghc-7.4.1/Test/IOSpec.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/IOSpec-0.2.5/ghc-7.4.1/Test/IOSpec/Fork.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/IOSpec-0.2.5/ghc-7.4.1/Test/IOSpec/IORef.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/IOSpec-0.2.5/ghc-7.4.1/Test/IOSpec/MVar.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/IOSpec-0.2.5/ghc-7.4.1/Test/IOSpec/STM.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/IOSpec-0.2.5/ghc-7.4.1/Test/IOSpec/Surrogate.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/IOSpec-0.2.5/ghc-7.4.1/Test/IOSpec/Teletype.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/IOSpec-0.2.5/ghc-7.4.1/Test/IOSpec/Types.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/IOSpec-0.2.5/ghc-7.4.1/Test/IOSpec/VirtualMachine.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/IOSpec-0.2.5/ghc-7.4.1/libHSIOSpec-0.2.5.a
/usr/share/doc/libghc-iospec-dev/README
/usr/share/doc/libghc-iospec-dev/buildinfo_armhf.gz
/usr/share/doc/libghc-iospec-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-iospec-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/IOSpec-0.2.5.conf