Списък на файловете в пакета libboost-regex1.49.0 в wheezy, архитектура armhf

/usr/lib/libboost_regex.so.1.49.0
/usr/share/doc/libboost-regex1.49.0/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-regex1.49.0/README.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-regex1.49.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-regex1.49.0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libboost-regex1.49.0