Списък на файловете в пакета lft в wheezy, архитектура armhf

/usr/sbin/lft
/usr/share/doc/lft/HOWTO-UsersLFT.txt
/usr/share/doc/lft/TODO
/usr/share/doc/lft/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lft/changelog.gz
/usr/share/doc/lft/copyright
/usr/share/man/man8/lft.8.gz