Списък на файловете в пакета kcheckers в wheezy, архитектура armhf

/usr/games/kcheckers
/usr/share/doc/kcheckers/AUTHORS
/usr/share/doc/kcheckers/FAQ
/usr/share/doc/kcheckers/README
/usr/share/doc/kcheckers/TODO
/usr/share/doc/kcheckers/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kcheckers/changelog.gz
/usr/share/doc/kcheckers/copyright
/usr/share/kcheckers/kcheckers_de.qm
/usr/share/kcheckers/kcheckers_de.ts
/usr/share/kcheckers/kcheckers_fr.qm
/usr/share/kcheckers/kcheckers_fr.ts
/usr/share/kcheckers/kcheckers_ru.ts
/usr/share/kcheckers/themes/green/frame.png
/usr/share/kcheckers/themes/green/kingblack.png
/usr/share/kcheckers/themes/green/kingwhite.png
/usr/share/kcheckers/themes/green/manblack.png
/usr/share/kcheckers/themes/green/manwhite.png
/usr/share/kcheckers/themes/green/theme
/usr/share/kcheckers/themes/green/tile1.png
/usr/share/kcheckers/themes/green/tile2.png
/usr/share/kcheckers/themes/marble/frame.png
/usr/share/kcheckers/themes/marble/kingblack.png
/usr/share/kcheckers/themes/marble/kingwhite.png
/usr/share/kcheckers/themes/marble/manblack.png
/usr/share/kcheckers/themes/marble/manwhite.png
/usr/share/kcheckers/themes/marble/theme
/usr/share/kcheckers/themes/marble/tile1.png
/usr/share/kcheckers/themes/marble/tile2.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_big/frame.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_big/kingblack.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_big/kingwhite.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_big/manblack.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_big/manwhite.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_big/theme
/usr/share/kcheckers/themes/simple_big/tile1.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_big/tile2.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_small/frame.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_small/kingblack.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_small/kingwhite.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_small/manblack.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_small/manwhite.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_small/theme
/usr/share/kcheckers/themes/simple_small/tile1.png
/usr/share/kcheckers/themes/simple_small/tile2.png
/usr/share/menu/kcheckers