Списък на файловете в пакета fusedav в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/fusedav
/usr/share/doc/fusedav/README
/usr/share/doc/fusedav/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fusedav/copyright
/usr/share/man/man1/fusedav.1.gz