Списък на файловете в пакета freerdp-dbg в wheezy, архитектура armhf

/usr/lib/debug/.build-id/06/4f1a4c788a19fe43b4edadf6d516a77b6c3d72.debug
/usr/lib/debug/.build-id/11/610044b532e2fa0958fc724e572b536b3050e5.debug
/usr/lib/debug/.build-id/23/e81e1719a53c9ddfd10d8d7fd32fdb68a05ddf.debug
/usr/lib/debug/.build-id/3a/beea57593b6a2a518be08ace5e55848a1c9d35.debug
/usr/lib/debug/.build-id/3c/0d356bab20599d44b9171cd752d0be30e64971.debug
/usr/lib/debug/.build-id/3c/45ac261201bac1a68665397be1eb01647a7e02.debug
/usr/lib/debug/.build-id/49/764fde16f4ab3df6d954b7d6eb8608ed17f8fb.debug
/usr/lib/debug/.build-id/50/e899a96e4fa280a7ee0e714a6103369864487f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/56/2e7ed499cb0132e0fbeef1b8261bbec6014293.debug
/usr/lib/debug/.build-id/59/d68852d2856cbafe59f0bd319863def255dd71.debug
/usr/lib/debug/.build-id/67/dfae972e9a550013b1aa5fc386f08b23beefe1.debug
/usr/lib/debug/.build-id/69/c6532e8cfbe9321d0c0592deac9935601e4d7d.debug
/usr/lib/debug/.build-id/6d/98e07605056f52e76348b7dab3cc8e1d93a9a5.debug
/usr/lib/debug/.build-id/70/d478015077e185bb58c78b739f325be6691dbd.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7e/4672ad4c5ea9da5da0a4c8257cef1e48b13d7c.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7f/f30227befd4f134bf35c69267a5f71e3094d02.debug
/usr/lib/debug/.build-id/81/ee489753c382aaf6c4b7bf5ba7ba054dcbfb38.debug
/usr/lib/debug/.build-id/9e/60e6475508ee2ffa9f2a035ba56dd7b76e2879.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a8/65ff9db008370d950469c428a7059429ac9a13.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ad/652be91208347913dd6201364a1c3048b23987.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b4/607948d368998169340de1ad4531d862ae35a0.debug
/usr/lib/debug/.build-id/e5/3c0beb7a420dac373affc9fbfa32a9d94319d3.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ea/2f9a2b056e4de5421259b602787116b2320e71.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ee/817268874db0219aaf4b0d8a964ecef9685d3a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/fd/62fdfdc494408d3ac13c7255981b49004de8e7.debug
/usr/share/doc/freerdp-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/freerdp-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/freerdp-dbg/copyright