Списък на файловете в пакета electricsheep в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/electricsheep
/usr/bin/electricsheep-preferences
/usr/lib/xscreensaver/electricsheep
/usr/share/applications/screensavers/electricsheep.desktop
/usr/share/applnk/System/ScreenSavers/electricsheep.desktop
/usr/share/doc/electricsheep/README.gz
/usr/share/doc/electricsheep/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/electricsheep/copyright
/usr/share/electricsheep/electricsheep-preferences.glade
/usr/share/electricsheep/electricsheep-wait.avi
/usr/share/gconf/defaults/20_electricsheep
/usr/share/man/man1/electricsheep-preferences.1.gz
/usr/share/man/man1/electricsheep.1.gz
/usr/share/menu/electricsheep
/usr/share/xscreensaver/config/electricsheep.xml