Списък на файловете в пакета claws-mail-extra-plugins-dbg в wheezy, архитектура armhf

/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/acpi_notifier.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/address_keeper.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/archive.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/att_remover.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/attachwarner.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/bsfilter.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/clamd.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/fancy.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/fetchinfo_plugin.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/gdata_plugin.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/gtkhtml2_viewer.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/mailmbox.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/newmail.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/notification_plugin.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/perl_plugin.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/python_plugin.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/rssyl.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/spamreport.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/tnef_parse.so
/usr/lib/debug/usr/lib/claws-mail/plugins/vcalendar.so
/usr/share/doc/claws-mail-extra-plugins-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/claws-mail-extra-plugins-dbg/copyright