Списък на файловете в пакета cifs-utils в wheezy, архитектура armhf

/etc/request-key.d/cifs.idmap.conf
/etc/request-key.d/cifs.spnego.conf
/sbin/mount.cifs
/usr/bin/cifscreds
/usr/bin/getcifsacl
/usr/bin/setcifsacl
/usr/sbin/cifs.idmap
/usr/sbin/cifs.upcall
/usr/share/doc/cifs-utils/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/cifs-utils/README
/usr/share/doc/cifs-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cifs-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/cifs-utils/copyright
/usr/share/man/man1/cifscreds.1.gz
/usr/share/man/man1/getcifsacl.1.gz
/usr/share/man/man1/setcifsacl.1.gz
/usr/share/man/man8/cifs.idmap.8.gz
/usr/share/man/man8/cifs.upcall.8.gz
/usr/share/man/man8/mount.cifs.8.gz