Списък на файловете в пакета xtell в wheezy, архитектура armel

/etc/init.d/xtell
/usr/bin/xtell
/usr/sbin/xtelld
/usr/share/doc/xtell/PROTOCOL.gz
/usr/share/doc/xtell/README.gz
/usr/share/doc/xtell/changelog.gz
/usr/share/doc/xtell/copyright
/usr/share/doc/xtell/examples/write.sh
/usr/share/doc/xtell/examples/xtellreply
/usr/share/man/man1/xtell.1.gz
/usr/share/man/man8/xtelld.8.gz