Списък на файловете в пакета xdaliclock в wheezy, архитектура armel

/usr/bin/xdaliclock
/usr/share/doc/xdaliclock/README.gz
/usr/share/doc/xdaliclock/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xdaliclock/copyright
/usr/share/man/man1/xdaliclock.1.gz
/usr/share/menu/xdaliclock