Списък на файловете в пакета visualboyadvance-gtk в wheezy, архитектура armel

/usr/bin/gvba
/usr/share/applications/VisualBoyAdvance.desktop
/usr/share/doc/visualboyadvance-gtk/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/visualboyadvance-gtk/changelog.gz
/usr/share/doc/visualboyadvance-gtk/copyright
/usr/share/man/man1/gvba.1.gz
/usr/share/menu/visualboyadvance-gtk
/usr/share/pixmaps/VisualBoyAdvance-gtk-32x32.xpm