Списък на файловете в пакета tardy в wheezy, архитектура armel

/usr/bin/tardy
/usr/share/doc/tardy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tardy/changelog.gz
/usr/share/doc/tardy/copyright
/usr/share/man/man1/tardy.1.gz