Списък на файловете в пакета rfdump в wheezy, архитектура armel

/usr/bin/rfdump
/usr/share/applications/rfdump.desktop
/usr/share/doc/rfdump/NEWS.gz
/usr/share/doc/rfdump/README.gz
/usr/share/doc/rfdump/TODO
/usr/share/doc/rfdump/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rfdump/copyright
/usr/share/man/man1/rfdump.1.gz
/usr/share/menu/rfdump
/usr/share/pixmaps/rfdump.png
/usr/share/pixmaps/rfdump.xpm
/usr/share/rfdump/mifare.txt
/usr/share/rfdump/rfd.dtd
/usr/share/rfdump/rfd_types.xml
/usr/share/rfdump/rfdump.glade
/usr/share/rfdump/rfdump.gladep
/usr/share/rfdump/rfdump.png
/usr/share/rfdump/rfdump.xpm