Списък на файловете в пакета nbibtex в wheezy, архитектура armel

/usr/bin/bib2html
/usr/bin/nbibfind
/usr/bin/nbibtex
/usr/share/doc/nbibtex/README
/usr/share/doc/nbibtex/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nbibtex/copyright
/usr/share/man/man1/nbibfind.1.gz
/usr/share/man/man1/nbibtex.1.gz
/usr/share/nbibtex/bibtex.lua
/usr/share/nbibtex/natbib.nbs