Списък на файловете в пакета madwimax в wheezy, архитектура armel

/etc/madwimax/event.sh
/lib/udev/rules.d/z60_madwimax.rules
/sbin/madwimax
/usr/share/doc/madwimax/NEWS.gz
/usr/share/doc/madwimax/README
/usr/share/doc/madwimax/TODO
/usr/share/doc/madwimax/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/madwimax/changelog.gz
/usr/share/doc/madwimax/copyright
/usr/share/man/man8/madwimax.8.gz