Списък на файловете в пакета libzen0 в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libzen.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libzen.so.0.0.0
/usr/share/doc/libzen0/ReadMe.txt
/usr/share/doc/libzen0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libzen0/changelog.gz
/usr/share/doc/libzen0/copyright