Списък на файловете в пакета libwbclient0 в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libwbclient.so.0
/usr/share/doc/libwbclient0/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libwbclient0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libwbclient0/copyright