Списък на файловете в пакета libqt4-xml в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libQtXml.so.4
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libQtXml.so.4.8
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libQtXml.so.4.8.2
/usr/share/doc/libqt4-xml/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/libqt4-xml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt4-xml/changelog.gz
/usr/share/doc/libqt4-xml/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libqt4-xml