Списък на файловете в пакета libqofexpensesobjects-dev в wheezy, архитектура armel

/usr/include/qofexpensesobjects/qof-expenses.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libqofexpensesobjects.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libqofexpensesobjects.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/pkgconfig/qofexpenses.pc
/usr/share/doc/libqofexpensesobjects-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libqofexpensesobjects-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libqofexpensesobjects-dev/README
/usr/share/doc/libqofexpensesobjects-dev/TODO
/usr/share/doc/libqofexpensesobjects-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqofexpensesobjects-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libqofexpensesobjects-dev/copyright