Списък на файловете в пакета libobby-0.4-dev в wheezy, архитектура armel

/usr/include/obby/buffer.hpp
/usr/include/obby/chat.hpp
/usr/include/obby/client_buffer.hpp
/usr/include/obby/client_document_info.hpp
/usr/include/obby/colour.hpp
/usr/include/obby/command.hpp
/usr/include/obby/common.hpp
/usr/include/obby/delete_operation.hpp
/usr/include/obby/document.hpp
/usr/include/obby/document_info.hpp
/usr/include/obby/document_packet.hpp
/usr/include/obby/duplex_signal.hpp
/usr/include/obby/error.hpp
/usr/include/obby/format_string.hpp
/usr/include/obby/host_buffer.hpp
/usr/include/obby/host_document_info.hpp
/usr/include/obby/insert_operation.hpp
/usr/include/obby/jupiter_algorithm.hpp
/usr/include/obby/jupiter_client.hpp
/usr/include/obby/jupiter_error.hpp
/usr/include/obby/jupiter_server.hpp
/usr/include/obby/jupiter_undo.hpp
/usr/include/obby/local_buffer.hpp
/usr/include/obby/local_document_info.hpp
/usr/include/obby/no_operation.hpp
/usr/include/obby/operation.hpp
/usr/include/obby/position.hpp
/usr/include/obby/ptr_iterator.hpp
/usr/include/obby/record.hpp
/usr/include/obby/ring.hpp
/usr/include/obby/serialise/attribute.hpp
/usr/include/obby/serialise/error.hpp
/usr/include/obby/serialise/object.hpp
/usr/include/obby/serialise/parser.hpp
/usr/include/obby/serialise/token.hpp
/usr/include/obby/server_buffer.hpp
/usr/include/obby/server_document_info.hpp
/usr/include/obby/split_operation.hpp
/usr/include/obby/text.hpp
/usr/include/obby/user.hpp
/usr/include/obby/user_table.hpp
/usr/include/obby/vector_time.hpp
/usr/include/obby/zeroconf.hpp
/usr/include/obby/zeroconf_avahi.hpp
/usr/lib/libobby.a
/usr/lib/libobby.so
/usr/lib/pkgconfig/obby-0.4.pc
/usr/share/doc/libobby-0.4-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libobby-0.4-dev/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/libobby-0.4-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libobby-0.4-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libobby-0.4-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libobby-0.4-dev/copyright