Списък на файловете в пакета libgssglue1 в wheezy, архитектура armel

/etc/gssapi_mech.conf
/lib/arm-linux-gnueabi/libgssglue.so.1
/lib/arm-linux-gnueabi/libgssglue.so.1.0.0
/usr/share/doc/libgssglue1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgssglue1/changelog.gz
/usr/share/doc/libgssglue1/copyright