Списък на файловете в пакета libglobus-xio-popen-driver-dev в wheezy, архитектура armel

/usr/include/globus/globus_xio_popen_driver.h
/usr/lib/libglobus_xio_popen_driver.so
/usr/lib/pkgconfig/globus-xio-popen-driver.pc
/usr/share/doc/libglobus-xio-popen-driver-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libglobus-xio-popen-driver-dev/copyright
/usr/share/globus/packages/globus_xio_popen_driver/gcc32_dev.filelist
/usr/share/globus/packages/globus_xio_popen_driver/pkg_data_gcc32_dev.gpt