Списък на файловете в пакета libglib2.0-0-refdbg в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/refdbg/libgobject-2.0.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/refdbg/libgobject-2.0.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/refdbg/libgobject-2.0.so.0.3200.4
/usr/share/doc/libglib2.0-0-refdbg/AUTHORS
/usr/share/doc/libglib2.0-0-refdbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0-refdbg/README.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0-refdbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0-refdbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libglib2.0-0-refdbg/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libglib2.0-0-refdbg