Списък на файловете в пакета libgl1-mesa-swx11-dev в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libGL.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libGL.so
/usr/share/bug/libgl1-mesa-swx11-dev/control
/usr/share/bug/libgl1-mesa-swx11-dev/script
/usr/share/doc/libgl1-mesa-swx11-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgl1-mesa-swx11-dev/copyright