всички настройки
wheezy  ] [  jessie  ] [  jessie-backports  ] [  stretch  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Виртуален пакет: libgl-dev

Пакети, предлагащи libgl-dev

libgl1-mesa-dev
free implementation of the OpenGL API -- GLX development files
libgl1-mesa-swx11-dev
free implementation of the OpenGL API -- development files