Списък на файловете в пакета libghc-uuid-dev в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/uuid-1.2.3/ghc-7.4.1/Data/UUID.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/uuid-1.2.3/ghc-7.4.1/Data/UUID/Builder.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/uuid-1.2.3/ghc-7.4.1/Data/UUID/Internal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/uuid-1.2.3/ghc-7.4.1/Data/UUID/Named.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/uuid-1.2.3/ghc-7.4.1/Data/UUID/V1.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/uuid-1.2.3/ghc-7.4.1/Data/UUID/V3.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/uuid-1.2.3/ghc-7.4.1/Data/UUID/V5.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/uuid-1.2.3/ghc-7.4.1/HSuuid-1.2.3.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/uuid-1.2.3/ghc-7.4.1/libHSuuid-1.2.3.a
/usr/share/doc/libghc-uuid-dev/buildinfo_armel.gz
/usr/share/doc/libghc-uuid-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-uuid-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-uuid-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/uuid-1.2.3.conf