Списък на файловете в пакета libfbclient2-dbg в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/debug/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libfbclient.so.2.5.2
/usr/share/doc/libfbclient2-dbg