Списък на файловете в пакета libdbus-glib-1-2 в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libdbus-glib-1.so.2
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libdbus-glib-1.so.2.2.2
/usr/share/doc/libdbus-glib-1-2/AUTHORS
/usr/share/doc/libdbus-glib-1-2/NEWS.gz
/usr/share/doc/libdbus-glib-1-2/README
/usr/share/doc/libdbus-glib-1-2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdbus-glib-1-2/changelog.gz
/usr/share/doc/libdbus-glib-1-2/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libdbus-glib-1-2