Списък на файловете в пакета libapache2-mod-ruwsgi в wheezy, архитектура armel

/etc/apache2/mods-available/Ruwsgi.load
/usr/lib/apache2/modules/mod_Ruwsgi.so
/usr/share/doc/libapache2-mod-ruwsgi/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/libapache2-mod-ruwsgi/README
/usr/share/doc/libapache2-mod-ruwsgi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libapache2-mod-ruwsgi/changelog.gz
/usr/share/doc/libapache2-mod-ruwsgi/copyright