Списък на файловете в пакета labrea в wheezy, архитектура armel

/etc/labrea/labrea.conf
/usr/sbin/labrea
/usr/share/doc/labrea/AUTHORS
/usr/share/doc/labrea/INSTALL.gz
/usr/share/doc/labrea/NEWS.gz
/usr/share/doc/labrea/README.gz
/usr/share/doc/labrea/TODO
/usr/share/doc/labrea/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/labrea/changelog.gz
/usr/share/doc/labrea/copyright
/usr/share/lintian/overrides/labrea
/usr/share/man/man1/labrea.1.gz
/usr/share/man/man5/labrea.conf.5.gz