Списък на файловете в пакета kadu в wheezy, архитектура armel

/usr/bin/kadu
/usr/lib/kadu/plugins/libantistring.so
/usr/lib/kadu/plugins/libauto_hide.so
/usr/lib/kadu/plugins/libautoaway.so
/usr/lib/kadu/plugins/libautoresponder.so
/usr/lib/kadu/plugins/libautostatus.so
/usr/lib/kadu/plugins/libcenzor.so
/usr/lib/kadu/plugins/libchat_notify.so
/usr/lib/kadu/plugins/libconfig_wizard.so
/usr/lib/kadu/plugins/libdesktop_docking.so
/usr/lib/kadu/plugins/libdocking.so
/usr/lib/kadu/plugins/libencryption_ng.so
/usr/lib/kadu/plugins/libencryption_ng_simlite.so
/usr/lib/kadu/plugins/libexec_notify.so
/usr/lib/kadu/plugins/libext_sound.so
/usr/lib/kadu/plugins/libfalf_mediaplayer.so
/usr/lib/kadu/plugins/libfiledesc.so
/usr/lib/kadu/plugins/libfirewall.so
/usr/lib/kadu/plugins/libfreedesktop_notify.so
/usr/lib/kadu/plugins/libgadu_protocol.so
/usr/lib/kadu/plugins/libhints.so
/usr/lib/kadu/plugins/libhistory.so
/usr/lib/kadu/plugins/libhistory_migration.so
/usr/lib/kadu/plugins/libidle.so
/usr/lib/kadu/plugins/libimagelink.so
/usr/lib/kadu/plugins/libindicator_docking.so
/usr/lib/kadu/plugins/libjabber_protocol.so
/usr/lib/kadu/plugins/liblast_seen.so
/usr/lib/kadu/plugins/libmediaplayer.so
/usr/lib/kadu/plugins/libmpd_mediaplayer.so
/usr/lib/kadu/plugins/libmprisplayer_mediaplayer.so
/usr/lib/kadu/plugins/libpcspeaker.so
/usr/lib/kadu/plugins/libphonon_sound.so
/usr/lib/kadu/plugins/libprofiles_import.so
/usr/lib/kadu/plugins/libqt4_docking.so
/usr/lib/kadu/plugins/libqt4_docking_notify.so
/usr/lib/kadu/plugins/libqt4_sound.so
/usr/lib/kadu/plugins/libscreenshot.so
/usr/lib/kadu/plugins/libsimpleview.so
/usr/lib/kadu/plugins/libsingle_window.so
/usr/lib/kadu/plugins/libsms.so
/usr/lib/kadu/plugins/libsound.so
/usr/lib/kadu/plugins/libspeech.so
/usr/lib/kadu/plugins/libspellchecker.so
/usr/lib/kadu/plugins/libsql_history.so
/usr/lib/kadu/plugins/libtabs.so
/usr/lib/kadu/plugins/libword_fix.so
/usr/share/applications/kadu.desktop
/usr/share/doc/kadu/AUTHORS
/usr/share/doc/kadu/HISTORY
/usr/share/doc/kadu/README
/usr/share/doc/kadu/README.Debian
/usr/share/doc/kadu/THANKS
/usr/share/doc/kadu/about-changes-tab.txt
/usr/share/doc/kadu/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kadu/copyright
/usr/share/man/man1/kadu.1.gz
/usr/share/menu/kadu
/usr/share/pixmaps/kadu.xpm