Списък на файловете в пакета iogerman в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/ispell/odeutsch.aff
/usr/lib/ispell/odeutsch.hash
/usr/lib/ispell/ogerman.aff
/usr/lib/ispell/ogerman.hash
/usr/share/doc/iogerman/ANNOUNCE.gz
/usr/share/doc/iogerman/Contributors
/usr/share/doc/iogerman/README.gz
/usr/share/doc/iogerman/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/iogerman/changelog.gz
/usr/share/doc/iogerman/copyright
/usr/share/lintian/overrides/iogerman
/var/lib/dictionaries-common/ispell/iogerman