Списък на файловете в пакета hotswap-gui в wheezy, архитектура armel

/usr/bin/xhotswap
/usr/share/doc/hotswap-gui/AUTHORS
/usr/share/doc/hotswap-gui/NEWS.gz
/usr/share/doc/hotswap-gui/README.gz
/usr/share/doc/hotswap-gui/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hotswap-gui/changelog.gz
/usr/share/doc/hotswap-gui/copyright
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/xhotswap.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/xhotswap.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/xhotswap.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/xhotswap.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/xhotswap.mo
/usr/share/man/man1/xhotswap.1.gz
/usr/share/menu/hotswap-gui