Списък на файловете в пакета fuse-dbg в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/debug/.build-id/6b/40b2bcbca6d471712c856286afa684a854c88c.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7d/b922ec5a4cbd5335f6a28974f731ff7ff56727.debug
/usr/lib/debug/.build-id/9f/72124b26a6eb85146d7d0a411d074c572f7931.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b3/81df573c33228c5132070441d471a016cb4df7.debug
/usr/lib/debug/.build-id/cb/ae05af67580e5e2bde93bd5429cc5b6eae0941.debug
/usr/share/doc/fuse-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fuse-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/fuse-dbg/copyright