Списък на файловете в пакета freerdp-dbg в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/debug/.build-id/04/e234cc00d21318753a8ad7b0410d7582090ab5.debug
/usr/lib/debug/.build-id/0f/a29cb4bd9c9284fdabf9dd64fb527e846eb44b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/29/aa5d39c1054b8985d2a7753f67b1f7a0179831.debug
/usr/lib/debug/.build-id/2c/685367f6b57b91339472fdbc23d2d6e460d2e7.debug
/usr/lib/debug/.build-id/36/def104d366bfb6cc6ebd9f3b8971ce18008c24.debug
/usr/lib/debug/.build-id/41/ec94fc085c7dfc0b9a997a63ce49eb85276a2b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/4a/edc473796c0c3b273b077da66fbbd457b3581a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/5b/a1e4b4ae79798d36e454d48fdf049b5489ebc7.debug
/usr/lib/debug/.build-id/6a/1afe1ce5a767363c271d8f35128af87acbbddc.debug
/usr/lib/debug/.build-id/6c/5652bdc459e31fa053a83719db0881e21c49e6.debug
/usr/lib/debug/.build-id/70/bf1bcbf5e8b02c9d5fe291149c2132b7e8b929.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7a/ab9bd7aac778074b65ee1d2978a56d12914aae.debug
/usr/lib/debug/.build-id/8d/3c78827dfa622b9d95a9bbc3ef04237c5b2cf8.debug
/usr/lib/debug/.build-id/8f/01686dcefa9b3b282c7251c89c208f63c27786.debug
/usr/lib/debug/.build-id/9d/04d5e2262c7a96af1a70985304ef7b6fcdaf5b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a7/55619fc174bbfe2c0d9fc6bb29ffbe2bb90a50.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ad/b61ee64c033228956ddebcdc282c19c1e2667e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ae/02788cd58cb83e0ba0fcd78b9146e359639bd2.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b1/64b82d3d0c4d55ad76427249184ab4e6639bc2.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b6/ebd156a8ae577b3d6e341e6e2e583763027e61.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c6/98376e083b6aba258eb55b9884407108c92a05.debug
/usr/lib/debug/.build-id/cf/92c4dab8879d139778981d4787cf1319894670.debug
/usr/lib/debug/.build-id/de/2df48226f4e8d0e5495d934e945ee059cf14a6.debug
/usr/lib/debug/.build-id/e9/8b092899317ce0faf0f62066719a5c2812af0f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f8/f95cebc2d0fa18800d1c3dfe935d47eecebed8.debug
/usr/share/doc/freerdp-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/freerdp-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/freerdp-dbg/copyright