Списък на файловете в пакета freerdp-dbg в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/debug/.build-id/09/b0688d2f0aa86942e29bd06acc2f6b22018515.debug
/usr/lib/debug/.build-id/0b/539c0f94033fd381ced4074a5772dd7d16bcdb.debug
/usr/lib/debug/.build-id/0e/145a8df24a1d4d6362f9c561b27c333ec29faf.debug
/usr/lib/debug/.build-id/11/9b3fdaef2e7e0d191e91447d959b795ebdc428.debug
/usr/lib/debug/.build-id/18/af773c10a0ed9c4ed8ac9a46a6c49525b3bc7e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/27/7f1d3b340469d8864599d7f18fd37e87740bc0.debug
/usr/lib/debug/.build-id/3b/3651eafb3ee2d7da44f881ed982dc61578a70d.debug
/usr/lib/debug/.build-id/4a/ea4498d427c5c9b811a1ecee92b5b7a1e0ab27.debug
/usr/lib/debug/.build-id/52/5c98db97f0390ebeafd435cb269fd3d3f40889.debug
/usr/lib/debug/.build-id/6a/2f9b741a2749665e8a08028cf52db5c11898e3.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7b/bcd0c9e515b88a61f0adc20459bd11e53ea128.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7e/b637edf5fad98f2def1838c60f3a00e32a392a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7f/41b321a50a73fe6ee50a44ffa3b80927645974.debug
/usr/lib/debug/.build-id/81/839d4fd5f8e0c2280c03ee242bb2211ba68f26.debug
/usr/lib/debug/.build-id/81/e171fcc89ffae73b76770a13b323d488b68800.debug
/usr/lib/debug/.build-id/89/85daa2a888d68dc2bb03d3adcca5da6770586a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/9a/0f08ecb001e6456fb5385782e809fb83d71a3e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a1/e12b2f3d9a26e2d4a799e357f727065b426472.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ab/631812f3f83a48f61d3fc13850360026983f26.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b0/487fdf412970921bf54e96ac990a4fd2f19c82.debug
/usr/lib/debug/.build-id/bc/6523ae869133d7f6e041da3900be742e42ae0b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c8/274fb3f3307a5c23f3f691bdd3471af5784478.debug
/usr/lib/debug/.build-id/d1/5a996a4524ecc33db555244cb5c96381421bbe.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f4/badc4ad2c1dca7ba373b2637ef020908425e83.debug
/usr/lib/debug/.build-id/fe/09a8f18ae1133a24f299bb41d305f12eff4672.debug
/usr/share/doc/freerdp-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/freerdp-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/freerdp-dbg/copyright