Списък на файловете в пакета floppyd в wheezy, архитектура armel

/usr/bin/floppyd
/usr/bin/floppyd_installtest
/usr/share/doc/floppyd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/floppyd/copyright
/usr/share/doc/floppyd/old-changelog.gz
/usr/share/man/man1/floppyd.1.gz
/usr/share/man/man1/floppyd_installtest.1.gz