Списък на файловете в пакета dot-forward в wheezy, архитектура armel

/usr/bin/dot-forward
/usr/share/doc/dot-forward/BLURB
/usr/share/doc/dot-forward/README
/usr/share/doc/dot-forward/README.Debian
/usr/share/doc/dot-forward/THANKS
/usr/share/doc/dot-forward/TODO
/usr/share/doc/dot-forward/VERSION
/usr/share/doc/dot-forward/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dot-forward/changelog.gz
/usr/share/doc/dot-forward/copyright
/usr/share/man/man1/dot-forward.1qmail.gz
/var/lib/qmail/bin/dot-forward