Списък на файловете в пакета cairo-dock-remote-control-plug-in в wheezy, архитектура armel

/usr/lib/cairo-dock/libcd-Remote-Control.so
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/Remote-Control/Remote-Control.conf
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/Remote-Control/arrows.svg
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/Remote-Control/icon.png
/usr/share/cairo-dock/plug-ins/Remote-Control/preview.jpg
/usr/share/doc/cairo-dock-remote-control-plug-in/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cairo-dock-remote-control-plug-in/changelog.gz
/usr/share/doc/cairo-dock-remote-control-plug-in/copyright
/usr/share/lintian/overrides/cairo-dock-remote-control-plug-in