Списък на файловете в пакета binclock в wheezy, архитектура armel

/etc/binclockrc
/usr/bin/binclock
/usr/share/doc/binclock/README
/usr/share/doc/binclock/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/binclock/changelog.gz
/usr/share/doc/binclock/copyright
/usr/share/man/man1/binclock.1.gz