Списък на файловете в пакета znc-tcl в wheezy, архитектура amd64

/usr/lib/znc/modtcl.so
/usr/share/doc/znc-tcl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/znc-tcl/copyright
/usr/share/lintian/overrides/znc-tcl
/usr/share/znc/modtcl/binds.tcl
/usr/share/znc/modtcl/modtcl.tcl