Списък на файловете в пакета unixodbc-dev в wheezy, архитектура amd64

/usr/include/autotest.h
/usr/include/odbcinst.h
/usr/include/odbcinstext.h
/usr/include/sql.h
/usr/include/sqlext.h
/usr/include/sqltypes.h
/usr/include/sqlucode.h
/usr/include/unixodbc_conf.h
/usr/include/uodbc_extras.h
/usr/include/uodbc_stats.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtrtst.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgtrtst.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbc.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbc.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbccr.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbccr.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbcinst.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libodbcinst.so
/usr/share/doc/unixodbc-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/unixodbc-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/unixodbc-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/unixodbc-dev/copyright