Списък на файловете в пакета tth в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/tth
/usr/share/doc-base/tth
/usr/share/doc/tth/README
/usr/share/doc/tth/README.Debian
/usr/share/doc/tth/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tth/changelog.gz
/usr/share/doc/tth/copyright
/usr/share/doc/tth/html/tth.gif
/usr/share/doc/tth/html/tth_manual.html
/usr/share/man/man1/tth.1.gz