Списък на файловете в пакета splay в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/splay
/usr/share/doc/splay/AUTHORS
/usr/share/doc/splay/README
/usr/share/doc/splay/README.Debian
/usr/share/doc/splay/README.LIB
/usr/share/doc/splay/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/splay/changelog.gz
/usr/share/doc/splay/copyright
/usr/share/man/man1/splay.1.gz