Списък на файловете в пакета rsh-redone-client в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/rsh-redone-rlogin
/usr/bin/rsh-redone-rsh
/usr/share/doc/rsh-redone-client/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rsh-redone-client/changelog.gz
/usr/share/doc/rsh-redone-client/copyright
/usr/share/man/man1/rsh-redone-rlogin.1.gz
/usr/share/man/man1/rsh-redone-rsh.1.gz