Списък на файловете в пакета quakespasm в wheezy, архитектура amd64

/usr/games/quakespasm
/usr/share/doc-base/quakespasm
/usr/share/doc/quakespasm/README.Debian
/usr/share/doc/quakespasm/README.html
/usr/share/doc/quakespasm/README.txt.gz
/usr/share/doc/quakespasm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/quakespasm/changelog.gz
/usr/share/doc/quakespasm/copyright
/usr/share/lintian/overrides/quakespasm
/usr/share/man/man1/quakespasm.1.gz